عشق به؟
سلام خوش امدید
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱ :: ٥:٥۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نسیبه طهوری

سیب و انار


امروز صبح از خواب زدم بیرون
حیاط مثل هر روز , خیس بود
از معاشقه شبانه اش با باران
من فکر می کنم زندگی ترکیبی از عشق بازی هاست

هر کجا که عشقبازی نباشد , زندگی هم نیست حتما
باغچه کم کم دارد پر می شود
از نقطه های سبز
دلم همیشه می تپد برای اینکه احساس جوانه را وقتی سر بلند می
کند از زیر خاک بدانم
چه حس خوبی است جوانه زدن از زیر خاک , یا از زیر هر چیزی

کاش می شد جوانه بزنم از زیر تمام تنهایی هایم

امروز همه اش به این
فکر می کردم که اگر خدا بیاید مهمان من بشود
چه دارم بگذارم جلویش
نمی دانم
خدا سیب بیشتر دوست دارد یا انار
سیب عطر دارد , انار دل
به این فکر کردم
چطور است دل انار را در بیاورم بمالم به عطرسیب
گاهی آدم از فکر خودش می خندد

خدا کند خدا هم به فکر من بخندد
خدا بخندد خیلی خوب است
همان لحظه می
شود یواشکی چیزهای خوب و آرزوهایت را بخواهی

خدا اگر بیاید مهمانی به
خانه من
می دانم دلم جوانه می زند از زیر پنجه های سینه ام
خدا اگر بیاید

خودم کفش های قشنگش را جفت می کنم پشت در
اگر بیاید
دستم را می گذارم
زیر چانه , زل می زنم به نگاهش
راستی یادم بماند بپرسم ” تو ” کجاست
خدا
حتما می داند ,
کاش خدا آنقدر بماند که دلم میوه هم بدهد بعد از جوانه اش

یک دانه سیب , یک دانه انار
هر دویش را می دهم به خدا
نه
سیب مال
خدا
انار مال من و ” تو”
دانه دانه اش می کنم
یک دانه من
یک دانه ”
تو”
دانه آخرش هم , مال ” تو ”

نزدیک شب برف بارید از آسمان
دانه
های ریز و سفید
من حس می کنم دانه های برف , شکوفه های درختان سیب بهشت است

خدا از آن بالا شکوفه باران می کند زمینش را
یک دانه برف را گرفتم توی آغوش
دستم
خوب که نگاهش کردم از نزدیک , کم مانده بود من هم مثل او آب شوم از لذت

حس من اشتباه نبود انگار
این ها دانه های برف نبود
شکوفه های سیب بود

به زیبایی هر چه عمیق تر نگاه کنی زیبا تر می شود
دلم خواست دانه های برف ,
نه , شکوفه های سیب آنقدر بشیند روی تنم
آنقدربشیند که بشوم آدم برفی خدا

شکوفهای سیب که روی تنم آب می شود
حس می کنم دلم پر می شود از سیب سرخ

خدا خودش خوب می داند چقدر خوب است
امشب خدا آمد مهمانی من
هم سیب آورد

هم انار
” تو ” نبودی که دانه دانه بخوریمش
خوردم به جای هردومان
و
خدا مهربانانه می خندید .

سایت شهید اوینیموضوع مطلب :
پيوندها
نويسندگان
صفحات وبلاگ
RSS Feed

جاوا اسكریپت