خدایا رحم کن

به نام خدا

سلام خدای مهربونم

خدایا بهم نعمت بزرگی دادی که شکرش رو هیچگاه نمیتونم بجا بیارم خدای بزرگم الان بهمون رحم کن نمیدونم چطوری ولی خدایا این نعمت رو درحقمون تمام کن یا الله یا الله

هر کس این پیام رو می خونه خواهش میکنم برامون دعا کنه همین خدایا به حق علی اصغر امام حسین به حق نام فرزندم خودت بهمون رحم کن یا ارحم راحمیندلم می خواست اولین پیام بعد از تولد نوید تولد فرزند دلبندم باشه اما این اتفاق باعث شد تموم خوشحالیمون تبدیل به دلهره بشه خدایا من کاری ازم برنمیاد خودت بهمون رحم کن یا ارحم راحمین یاصاحب زمان ادرکنی

/ 2 نظر / 44 بازدید
من

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! به به به مبارکه!!!!!!

من

راستی چه دلهره ای؟؟؟؟؟ خدا شفا بده