معجزه کلمات

معجزه کلمات

دریافتم زندگی معجزه حیات

زندگی با کلمه های من ساخته میشود

و هر کلمه ای رد پای معجزه است

پس می توانم زیبایی را با کلماتم بیافرینم

هرگاه کسی خشم داشت بدانم به نوازش و کلام مهرامیزی نیازمند است

هرگاه کسی نومید بود به کلماتی که سپاس او را از ابراز کنند محتاج است

هرگاه کسی حسد می ورزید نیاز دارد دیده شود

اگر کسی شاکی و گله مند بود نیاز دارد شنیده شود

اگر کسی تلخ بود نیاز دارد مهربانی دریافت کند

و اگر کسی ستم میکند نیاز داشته دوست داشته شود

اگر کسی بخل ورزد باید که بخشیده شود

وهمه ی این سایه ها در روح و روان ما نیاز دارند


که عشق بران ها چون باران ببارد ببارد و بپارد

منبع :حرف دل

/ 1 نظر / 38 بازدید
نسیبه

حالا خوبه بلدید!!!