سنگدلی شیطانحاج آقا قلی نخجوانی پدر حاج میرزا علی آقا قاضی گوید: پس از آن که به سن پیری و کهولت رسیدم شیطان را دیدم که با او در بالای کوهی ایستاده ایم، من دست خود را بر محاسن خود گذارده و به او گفتم: مرا سن پیری و کهولت فرا گرفته است اگر ممکن است از من درگذر!
شیطان گفت: این طرف را نگاه کن، وقتی نظر کردم دره بسیار عمیقی را دیدم که از شدت ترس و هراس عقل انسان مبهوت می ماند. شیطان گفت: در دل من رحم و مروت و مهر قرار نگرفته است، اگر چنگالم بر تو بند شود جای تو در ته این دره خواهد بود که می بینی!!

/ 2 نظر / 55 بازدید
قلب عشق

خیلی عالیه که این وبلاگو دارین به منم سر بزنید

شیطان ترسناک تر از آن است که می پنداریم[اضطراب] اما چه راحت با او دوستی می کنیم