سپاسگذارم

خدایا

از تو بخاطر

چشم هایم که می بینند

گوش هایم که میشنوند

دست و پاهایم که حرکت می کنند

و عزیزانی که در کنارم هستند


سپاس گذارم . . ./ 0 نظر / 16 بازدید