خوب است

به شوق صبح و سحر، شام تار هم خوب است

برای گریه شدن آبشار هم خوب استتمام هفته خطا و غروب جمعه دعا

کمی خجالت از این انتظار هم خوب استاگر چه لایق وصل تو نیستیم آقا

ولی کشیدن ناز نگار هم خوب استگمان کنم که نمی بینمت، بگو غلط است

امید دادن این بی قرار هم خوب استکسی به فکر شما نیست، همه خوبند

ملال نیست دگر، کار و بار هم خوب استمرا ببند که من جای دیگری نروم

برای عبد فراری حصار هم خوب استهوای شهر بد و گریه سخت و حال بد است

کمی هوا وسط این غبار هم خوب استاگر نشد برسم من به پابوسی تو

برای این دل من وصف یار هم خوب استبرای اینکه به دست آورم دلت را من

قسم به فاطمه داغدار هم خوب استمرا ببخش به دردت نخورد نوکریم

که بخشش دل این شرمسار هم خوب استاگر که پای رکابت نشد شهید شوم

برای کشتن ما زلف یار هم خوب استاگر اجل به وصالت مرا مجال نداد

امید آمدنت بر مزار هم خوب است

/ 1 نظر / 14 بازدید
سمیه

خدا کند که بیایی ....... اللهم اعجل لولیک الفرج