چگونه بهتر زندگی کنم؟

به نام مهربون خدا

پرسیدم ... چطور ، بهتر زندگی کنم؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ، و بدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن . زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی
اللهم عجل لولیک الفرج(التماس دعا)

/ 1 نظر / 10 بازدید
نسیبه

الهم!!!