بهترین جوانمرد...

نسل جوان را به جهان رهبری

جلوه ی توحید، علی اکبری

هر که هوای رخ احمد کند

در تو تماشای پیمبر کند

سلام وصلوات بر بهترین جوان جوانمرد....

و الگوی جوان های مهربان....

در خانه اش همیشه باز بود برای نیازمندان و مسافران خسته...

مهربانی وسیمای رسول الله....

سخاوت وشجاعت امیر المومنین....

جناب علی اکبر.......

حالا آقا،ما امروز بعد چند
سال،خسته وبی پناه ،خود را مهمان شما کردیم....

ای جوانمرد پناه همه جوان های اسلام باش وبرای هدایت آنها دعا کنید.

منبع:اوینی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید