سخنان زیر را بانویی که چندی پیش عزیزترینهایش را از دست داده...

سخنان زیر را بانویی که چندی پیش عزیزترینهایش را از دست داده

 

در مجلسی بر زبان راند که برگزارکنندگانش


 جشن پیروزی گرفته بودند!

 

عزت و سربلندی را ببینید:


 

یزید! هر آنچه مى خواهى مکر و فریب و کوشش خود را به کارگیر، ولى هر چه تلاش و مکر به کارگیرى، باز هرگز توان آن را ندارى که ذکر خیر ما را از یادها بیرون ببرى. تو هرگز قدرت آن را ندارى وحى ما را نابود و ذکر ما را خاموش سازى، و از این راه به آرزوى پلید و دیرینه ى خود نائل شوى. سعى و تلاش تو هرگز نخواهد توانست ننگ و عار اعمالت را از دامن تو پاک سازد، هرگز هرگز.


 

منبع: لهوف، ص‏218.

/ 2 نظر / 14 بازدید

زینب (س ) خطاب به یزید «گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شده اند، مردگانند، بلكه آنان زنده هستند و در نزد پروردگار خود، مرزوق و متنعم مى باشند.» [گل]

raha

زینب (س ) خطاب به یزید «گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شده اند، مردگانند، بلكه آنان زنده هستند و در نزد پروردگار خود، مرزوق و متنعم مى باشند.» گل