سلام بر...

السلام علیکم یا مختلف الملئکه

چه زیباست این بند از زیارت جامعه کبیره و چقدر
مرتبط است به این فراض دعای ندبه که ای متصل کننده بین زمین واسمان

چه زیباست این باب الله الذی منه یوتی

و سلام بر اقایم

سلام بر زیباترین هستی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید