روزگاری شدوکس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست.

خدایا خیلی خستم نجاتم بده...

اقاجونم هنوز هم لذت اون شب مهمونی در خونتون در وجودم هست اقاجونم کمکم کن اقا...

/ 0 نظر / 16 بازدید