زندگی را با عشق نوش جان باید کرد

"اگر زندگی شادی می خواهید هرگز این پنج مورد را فراموش نکنید"

لحظات شاد، ستایش خداوند.

لحظات سخت، در جستجوی خدا.

لحظات آرام، عبادت خدا.

لحظات ناراحتی، اعتماد به خدا.

هر لحظه، تشکر از خدا.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید