خدا دلتنگم خدا...

سلام خدا

امشب خیلی خستم خیلی...

خدیا تاوانه؟نمی دونم اگه هست که شاید باشه ممنونتم که قبولم کردی تو این دنیا پس بدم

خدایا این حرکات رو به پای چی بزارم خدا؟خداجونم دلم برا اقام تنگ شده ایشون من رو از این همه غم نجات دادند

خدا جونم  میشه میشه این غصه هم تموم بشه میشه این هم به خوبی تموم بشه

خدا می دونم در قدرت تو همه چیز هست

خدا این که فکر کنند منم این صفت رو دارم بدترین درده خدا جونم

خدایا ... بدترین درده خدایا

خدایا التماست می کنم

خدایه مهربونم کمکم کن

خدایا یا ارحم راحمین

یا اللههههههههههههههههه

/ 1 نظر / 17 بازدید
نسیبه

ان مع العسر یسرا