نماز اول وقت بهترین عمل برای برآورده شدن خواسته‌ها .....

پروردگاراپروردگارا

چه کسی تو را خواند و تو دعایش را اجابت نکردی
و چه کسی ار تو درخواست نمود و به او عطا نفرمودی


پروردگارا

چه کسی با تو مناجات کرد و او را نا امید ساختی
و یا خود را به تو نزدیک نمود و او را دور ساختی


رحمت پروردگارم ممکن است بنا بر حکمتی تاخیر داشته باشد


اما حتمی است...............نماز اول وقت بهترین عمل برای برآورده شدن خواسته‌ها .....
برگرفته از سایت سخن زنده
/ 1 نظر / 39 بازدید
مرد احساسی

مرا به خداسپرد وخودش را به دیگری به همین سادگی ... به منم سر میزنید لطفا