مقصد...

حضرت امام خمینی (ره):
ملت ایران و ما مقصدمان این نیست و نبود
که فقط محمدرضا برود، رژیم سلطنتی از بین برود، دست اجانب کوتاه بشود،
این ها همه مقدمه بود، مقصد اسلام است...
افسران - مقصد اسلام است...
/ 1 نظر / 13 بازدید
نسیبه

روز به روز هم داریم به مقصد نزدیک تر میشیم!!!![ابرو]