در هر آنی به نعمت های نامتنتهی الهی متنعمی، مبادا آنها را در راه معصیتش صرف کنی
حضرت علامه حسن زاده آملی

/ 3 نظر / 14 بازدید
نسیبه

[نگران][ناراحت][گریه]

نسیبه

ترس برا اینکه صرف شده در راه معصیتش ناراحت برا اینکه چرا صرف شده در راه معصیتش گریه برا اینکه گریه داره که صرف شده در راه معصیتش